HVAD ER EN HEILPRAKTIKER?

ALMENT PRAKTIKSERENDE NATURMEDICINER

En heilpraktiker arbejder generelt med mange discipliner. Ofte er kostråd, homøpati, urter, kosttilskud og irisanalyse en del af heilpraktikerens værktøjskasse.

Design uden navn-10

KOST OG LIVSSTIL

En heilpraktiker behandler hele mennesket, og din måde at leve på er vigtige for kunne forstå hvordan du er blevet syg.

Læs mere

Design uden navn-5 kopi

NATURMEDICIN

Heilpraktikere inddrager ofte vitaminer, mineraler, urter og homøopatiske midler som en del af behandlingen.

Læs mere

Design uden navn-7

ANALYSE OG BEHANDLING

Irisanalyse eller andre testmetoder er en del af heilpraktikermetoden. Mange tilbyder også manuelle behandlingsformer.

Læs mere

EN ALMENT PRAKTISERENDE NATURMEDICINER

En heilpraktiker er:
  • er naturmediciner efter klassisk europæisk tradition.
  • behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen.
  • arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder.
  • er det naturlige og logiske valg.

Når du oplever et problem eller symptom, som du gerne vil have undersøgt nærmere, går du som det første til din praktiserende læge. Den praktiserende læge er speciallæge i almen medicin og kender til de fleste sygdomme og læge-specialer. Den praktiserende læge kan derfor ofte klare behandlingen selv eller henvise dig til en specialist til videre udredning og/eller behandling.

På samme måde er heilpraktikeren din almen praktiserende naturmediciner ® - vi har specialviden i almen naturmedicin. Vi kender til de fleste komplementære (”alternative”) behandlingsformer og kan ofte klare behandlingen selv, ligesom vi kan henvise til andre behandlere, hvor det vil være en fordel for dig. Skulle det vise sig nødvendigt, henviser vi dig naturligvis til lægen – ligesom vi også gerne taler med din læge, hvis du ønsker det.

Vi samarbejder således gerne med kolleger både inden og uden for det etablerede sundhedssystem.

På den måde er vi, ligesom din praktiserende læge, vort felts store generalister. Når du kommer til en konsultation hos os, bruger vi mange analysemetoder, så vi bedre kan spore os frem til den individuelle årsag til, hvordan din sygdom eller lidelse er opstået. Herefter arbejder vi med flere behandlingsmetoder, så vi kan behandle fra flere vinkler, der både supplerer og understøtter hinanden.

Det er helt naturligt for os at arbejde på tværs af specialer, da vi arbejder ud fra et europæisk verdensbillede med en historisk tradition for at forene naturvidenskab og naturmedicin. Vi kan hjemmevant navigere imellem flere tankesæt og teorier, og vi ser ingen modsigelser i at arbejde koncentreret konkret og holistisk. ”Holistisk” vil sige, at vi behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen; og vi ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser.

Det er der ikke noget hokus-pokus ved: Immunforsvaret spiller den centrale rolle i vores sundhed. Det ved vi alle efterhånden. Videnskaben har for længst bevist sammenhængene imellem nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret; og vi heilpraktikere arbejder traditionelt netop inden for og på tværs af disse tre systemer. Vi arbejder kort sagt på kroppens præmisser, med kroppens selvhelbredende kræfter.

Så hvis du ønsker, at du, din krop og dit helbred bliver set på som en helhed, men føler at udbuddet af komplementære behandlere er uoverskueligt, så er vi heilpraktikere det logiske valg. En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og individuel livsrådgivning. Det er både en meget effektiv og nænsom proces, hvor vi kommer hele vejen rundt – både i analyse og behandling.

Heilpraktiker – din almen praktiserende naturmediciner ®