ANALYSE OG BEHANDLING

ANALYSE OG FORSTÅELSE AF KROPPENS SIGNALER

En heilpraktiker vil ofte benytte sig af et eller flere diagnoseværktøjer. Den grundige samtale (som vi kalder anamnesen) er en vigtig grundsten i at undersøge hvad der kan ligge bag de symptomer, en klient kommer med. Derudover vælger mange heilpraktikere at benytte sig af et eller flere metoder til at kunne undersøge hvor evt. ubalancer i kroppen stammer fra.

Traditionelt har irisanalyse været en del af en heilpraktikers værktøjskasse - det benytter mange sig stadig af. Iris et af kroppens yderpunkter, som afspejler nogle af de ubalancer kroppen har som fx fordøjelseproblemer, overbelastning af lever lymfe-, eller nervesystem. Det kan støtte behandleren i sin teori om, i hvilken retning behandlingen skal pege hen.

Der findes en række andre redskaber som heilpraktikere benytter som supplement til den grundige samtale. Nogle bruger vega-tester, andre hårrodanalyse Cell Well Being mm.

MANUEL BEHANDLING

Mange heilpraktikere tilbyder også en form for manuel behandling som fx zoneterapi eller øreakupunktur. Dette kan også som en del af dianosticeringen, hvor man undersøger reaktive punkter og lader kroppen tale sit eget sprog.

Heilpraktikere er meget forskellige. Dels er nogle uddannet i Tyskland og andre i Danmark på heilpraktikerskolerne her - men generelt for alternative behandlere så stykker man ofte discipliner og værktøjer sammen efterhånden og ender med sin helt egne unikke værktøjskasse.

Derfor kan man også heilpraktikere som tilbyder massage, akupunktur, zoneterapi kraniosekralterapi, kinesioli, myorefleksterapi eller noget helt andet.

Så selvom heilpraktikere i praksis er vidt forskellige, så har vi nok det til fælles, at vi stræber efter at forstå og behandle kroppen holistisk. Derfor tilgår vi krop og sind fra mange vinkler - i et forsøg på at imødekomme menneskets kompleksitet.