Persondata politik

Persondata politik for Dansk Heilpraktikerforening

1. Kontaktoplysninger

Dansk Heilpraktikerforening
Absalonsgade 16, st.
1658 København V

CVR: 15747676
Konstitueret formand (dataansvarlig): Stine Mathieu

2. Formål med databehandling

Vi indsamler og opbevarer oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, RAB-registrering,
behandleransvarsforsikring og medlemsinformation. Dette gør vi for at kunne servicere vore medlemmer
effektivt.

3. Personoplysninger

Hvis du tilmelder dig vort nyhedsbrev, opbevarer vi dit fulde navn (hvis du har opgivet dette), emailadresse,
IP adresse, hvilket emailprogram du foretrækker, lokation ud fra IP.
På vores medlemmer opbevarer vi navne, emailadresser, telefonnumre, adresser m.m. Plus de oplysninger
du/I har afgivet i forbindelse med jeres ansøgning om optagelse i Dansk Heilpraktikerforening, RABregistrering og behandleransvarsforsikring.

4. Databehandlere

Vi samarbejder med one.com (hosting) og MailChimp (emailudsendelse) i forbindelse med databehandling.
Begge disse samarbejdspartnere har vi sikret overholder gældende dansk og EU-lovgivning.
Vi videregiver /-sælger aldrig data med henblik på markedsføring. Dette gælder også vores
samarbejdspartnere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

6. Hvor indsamler vi dine oplysninger

Vi indsamler kun data som du har videregivet til os. Det være sig via indmeldelse, tilmelding til nyhedsbrev,
RAB-registrering, behandleransvarsforsikring m.m.

7. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så lang tid, du er medlem af foreningen / medlem af vores mailingliste. I
forbindelse med bogføringsloven, kan vi være nødt til at opbevare data i op til det indeværende år + 5 år.
Emailadresser på vores mailingliste gemmes som udgangspunkt, selv hvis du har afmeldt din emailadresse.
Dette gøres for at vores system kan se, at du har bedt om ikke at modtage nyhedsmails fra os.
Oplysningerne opbevares decentralt hos henholdsvis one.com, Mailchimp.com, DanOx Forsikring,
Sundhedsstyrelsen (RAB) og hos bestyrelsen i Heilpraktikerforeningen.
Bestyrelsen står inde for, at dine data opbevares forsvarligt. D.v.s.:
• at software er opdateret
• der er installeret og aktiveret antivirus og firewall• der er på de respektive enheder forsvarlig kode
• Bestyrelsens medlemmer er bekendt med retningslinjerne i forhold til behandling af persondata
(GDPR)
• Med jævne mellemrum undersøges der, om vores samarbejdspartnere one.com, Mailchimp, DanOx
Forsikring og Sundhedsstyrelsen overholder GDPR

8. Automatiske afgørelser / profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder påwww.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling
af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.