Registreret Alternativ Behandler

RAB-ORDNINGEN

RAB er forkortelsen for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, som lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik, foreningsmedlemsskab og god klinisk praksis.

Dansk Heilpraktiker Forening er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere heilpraktikere under RAB- ordningen. Det indebærer bl.a., at foreningen har et klageråd og regler for god klinisk praksis. Og det betyder, at heilpraktikere, der er godkendte til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler, lever op til følgende krav:

 • Har en heilpraktiker-uddannelse, der opfylder lovens krav til timeantal
 • Har en gyldig erhvervsansvarsforsikring
 • Holder sig fagligt opdateret med, hvad der svarer til 14 RAB point/14 timers efteruddannelse årligt. Svarende til 42 RAB point/42 timers efteruddannelse over dokumentations-perioden på 3 år.
 • Er aktivt medlem af Dansk Heilpraktiker Forening

RAB-ordningen administreres af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af Sundhedsministeriets lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Lov nr. 351 af 19/05/2004.
Samt Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Bek. nr. 869 af 13/06 2017

Læs mere om registreringsordningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Link til Lov nr. 351 af 19/05/2004 - RAB-loven

Link til Bek. nr. 869 af 13/06/2017 - RAB-bekendtgørelsen

 Se efter dette mærke under »Find en heilpraktiker« for at se hvilke behandlere, der er RAB registrerede.

FORNYELSE AF DIN RAB-REGISTRERING

Dokumentation for efteruddannelse skal indsendes hvert 3. år, men du får tilsendt et nyt RAB registreringsbevis hvert år.

For at vedligeholde din RAB-redistrering skal du indsende dokumentation for efteruddannelse i form af faktura eller kursusbevis. Skriv også antallet af timer, som du har deltaget på kurserne. Webinarer og onlinekurser tæller også som efteruddannelse, så længe det er relevant for dit virke som behandler. Spørg os hvis du er i tvivl.

For at forny din RAB-registrering skal du have optjent mindst, hvad der svarer til i gennemsnit 14 RAB point/14 timers efteruddannelse årligt, svarende til 42 RAB point/42 timers efteruddannelse over den 3 årige  dokumentations-periode.
Næste dokumentation for optjent RAB point/efteruddannelse forfalder ultimo 2024.

Send dokumentation og antal timer til danskheilpraktikerforening@gmail.com.

OVERSIGT OVER, HVORDAN DER TÆLLES POINT/TIMER TIL GODKENDELSE

1 point = 1 kursustime

 • Kurser i heilpraktik
 • Undervisende i heilpraktik
 • Foredrag arrangeret af Heilpraktikerforeningen
 • May days arrangementer
 • Førstehjælp - grundkursus og opfølgningskursus
 • Relevant kursus, der sikrer faglig kvalitet
 • E-larning og webinar - 1 point/time som udbyderen har sat på forløbet.

0,4 point = 1 time

 • Messestand

10 point pr år

 • Bestyrrelsesarbejde i Heilpraktikerforeningen

5 point pr år

 • Repræsentation i faglige udvalg (Sundhedsrådet, udenlandske organisationer m.m.)
 • Deltagelse i Heilpraktikerforeningens generalforsamling