Opstart af mentorordning

I fælleskabets- og faglighedens ånd søsætter vi en mentorordning i Dansk Heilpraktikerforening. Vi lægger ud med en lavpraktisk model, hvor du som medlem melder dig som mentor eller efterlyser en mentor ved at sende os en mail. Hvis ordningen bliver en succes, vil vi udvikle en velegnet lukket platform på vores hjemmeside.

Et mentorforløb kan tilrettelægges præcis som mentor og mentee bliver enige om. Vi opfordrer til at I laver en aftale fra starten, hvor I får afstemt forventninger til varighed, antal mødegange og indholdet i møderne.

Eksempel på et mentorforløb

Mentorforløbet varer 3 måneder og indholder 3 møder af 1-2 timers varighed online og/eller fysisk i mentors eller mentees kliniklokale.
Møderne kan tage fx. udgangspunkt i:

  • Patientcases og anamneser
  • En brochure, hjemmeside eller Instagram-profil.
  • En forretningside eller opstartsplan for en klinik.

Det er som udgangspunkt mentees opgave at sætte dagsordenen for, hvad mødet skal handle om, og evt. sende en mail til mentor inden mødet. Det bør ikke forventes, at mentor skal bruge væsentlig tid på forberedelse til møderne eller levere konkrete svar og resultater, men mentor fungerer som en sparringspartner.

Har du brug for en mentor?

Er du startet for nylig som behandler, eller har du haft klinik noget tid, men har svært ved at komme godt i gang eller opnå tilfredsstillende resultater med dine behandlinger?
Er du erfaren behandler, men har brug for nye input til fx brug af sociale medier, hjemmeside, brochurer, en ny forretningside el.lign., så kan du også efterlyse en mentor.

Alle har i princippet ekspertise at byde ind med og alle kan have gavn af en mentor på et eller andet område. Man kan altså sagtens både være mentor for en anden og have en mentor på samme tid.

Vil du gerne være mentor?

Har du flere års erfaring som heilpraktiker og ønsker du at dele ud af din viden og dine erfaringer med klienter? Som mentor er du både med til at løfte andre heilpraktikere, og samtidig blive mere bevidst om, hvad du selv tilbyder, når du skal omsætte din viden til at hjælpe andre.
Er du god til at lave hjemmeside, bruge SEO eller markedsføre din ydelser på sociale medier, så kan du være en værdifuld mentor for andre behandlere.

Man kan sagtens dele sin ekspertise som mentor og samtidig have en mentor på et andet område.
Et mentor/menteeforhold kan også gå to veje, så hver part får sparring på det, der er behov for, og som mentor har ekspertise eller erfaring med.

Ønsker du at være mentor, så skriv til os hvad du kunne tilbyde sparring på, og hvad har du erfaring med. Du behøver ikke være ekspert, men erfaring og vilje til at ville hjælpe et andet medlem er alt hvad vi efterlyser.

Vil du gerne have en mentor, så skriv hvad du har brug for sparring på.
Vi vil forsøge at matche efter ønsker og formidle kontakten.