Ny formand for Dansk Heilpraktikerforening

Marianne Wettläufer har desværre valgt at trække sig som formand for bestyrelsen af Dansk Heilpraktiker Forening. Hendes oprindelige plan var at trække sig, efter at have ført Dansk Heilpraktikerforening over i Forenede Naturmedicinere. Da fusionen tog en uventet drejning, besluttede hun at overlade roret til Næstformand Birgit Bak. 

Vi skylder Marianne en stor tak for sit arbejde i bestyrelsen for Dansk Heilpraktikerforening. Samtidig byder vi Birgit Bak velkommen som ny formand.

Birgit blev uddannet Heilpraktiker i december 2019, og selvom hun med egne ord er en 60’er i alle ordets betydninger, så har hun ikke tænkt sig at stoppe her. 

Heilpraktikeruddannelsen var en naturlig forlængelse af sine 25 år som øko-bonde med hang til at nørde genetik i oprindelige sorter og en holistisk tilgang til at fremstille sunde fødevarer. Som Heilpraktiker har hun for alvor fundet sin hylde, sit kald og sin mulighed for at ”gøre godt.”

“Jeg går ydmygt til formandsposten for Dansk Heilpraktiker Forening. Det var lidt træls (ja, jeg er fra Østjylland), at samarbejdet med FNM blev sat i bero, men fundamentet var der desværre ikke. Jeg mener dog stadig, at vi skal arbejde for samarbejde i en eller anden form”, siger Birgit Bak.

Hun vil gerne medvirke til, at vi som fag får opbygget en stærk profil udadtil. Som forening har vi potentiale til at kunne samle engagerede medlemmers erfaringer og viden til et stærkt netværk med en fantastisk vidensbank. 

Hun vil gerne tilbyde medlemmer mere end vedligeholdelse af RAB registrering og behandlerforsikring. Det skal være fedt at være medlem af Dansk Heilpraktiker Forening.

Bestyrelsen består nu af Birgit Bak som formand, Anne Marie Vincentz som næstformand, Stine Mathieu som Sekretær og Torben som kasserer. 

Jesper Hollensberg er fortsat suppleant, som vi kan trække på, men han har ikke mulighed for at træde ind i bestyrelsen. 

Om forfatteren