Mette Sahlholdt er kvinden bag Bevar RAB-bevægelsen

Mette Sahlholdt er kvinden bag Bevar RAB-bevægelsen

Mette Sahlholdt, Zoneterapeut og
indehaver af Københavns Zoneterapeutskole

Mette Sahlholdt, som er zoneterapeut og indehaver af Københavns Zoneterapeutskole har startet bevægelsen Bevar RAB registreringen. Hun har startet bevægelsen på Facebook og har i skrivende stund over 3500 følgere på gruppen for Bevar RAB registreringen, find Facebookgruppen her.

Mette startede samtidig en underskriftindsamling til at støtte RAB registreringen. Du kan se den og skrive under her.

Her er Mette eget oplæg til at starte denne bevægelse: Lægeforeningen og Stinus Lindgreen fra De Radikale ønsker RAB ordningen nedlagt, under det påskud at man ønsker at passe på brugerne og fordi man mener at RAB fungerer som en statslig blåstempling af alternativ behandling. Begge parter har stor magt, og vi kan forstå at de sundhedspolitiske ordførere i Folketinget i høj grad lytter til dem.

RAB ligger under Styrelsen for patientsikkerhed og har aldrig været andet end et register over hvilke behandlere som har en uddannelse med anatomi, fysiologi og sygdomslære på sygeplejerskeniveau, et vist antal uddannelsestimer i et fag-speciale og i psykologi og etik. Hvis man er bange for at RAB-registreringen kunne forstås som en blåstempling, ville det være nemt at synliggøre, at der ikke er evidens for virkningen af behandlingerne.
Lægeforeningen har fornylig internt undersøgt hvor mange af deres patienter som spørger dem om alternativ behandling og kommet frem til at det drejer sig om 2/3. Der er 1,3 millioner danskere som årligt går til alternativ behandling og ca halvdelen af den danske befolkning har erfaring med området.

Hvis RAB-registreringen nedlægges bliver det svært at kende forskel på de godt uddannede og de dårligt- eller måske endda slet ikke uddannede behandlere. Da f.eks. zoneterapeut ikke er en beskyttet titel, kan hvem som helst slå sig ned som sådan. Dette ville svække patientsikkerheden, som man jo ellers påstår at man ønsker styrket. Dertil skal tilføjes at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke inden for de seneste fem år har registreret eksempler på RAB-behandlere som er blevet politianmeldt.

I det etablerede sundhedssystem er der hvert år ca 200.000 utilsigtede hændelser, som f.eks. omfatter fejlmedicineringer, forveksling af patienter eller tilstande/sygdomme som bliver overset, undertiden med døden til følge.

Lægeforeningen ønsker RAB-registreringen erstattet af et videnscenter for alternativ behandling, styret af læger men tilsyneladende uden deltagelse af den alternative branche. Man ønsker dertil ikke et register over de uddannede. Vi kan sagtens gå ind for et videnscenter, men finder det oplagt at det skulle lægges ind under et uafhængigt universitet, f.eks. Syddansk Universitet.

Som alternativ behandler er det nærmest umuligt at få spalteplads eller indflydelse. Vi bliver kort fortalt lukket ude af det gode selskab. Vi ønsker faktisk et reelt samarbejde, men det er nærmest umuligt at komme i dialog.

Vi har erfaret at der findes en gruppe som kalder sig “Evidenskrigerne”. Denne gruppe har medlemmer som Stinus Lindgreen, læge Jan Lindebjerg og andre på høje poster i det danske sundhedsvæsen. De er desværre, som navnet antyder meget krigeriske, og svære at føre en ordentlig samtale med.

Det er vanskeligt for os at forstå aggressionen. Alternative behandlere er typisk modne kvinder, mange med år bag sig i det etablerede sundhedsvæsen, som er kørt sur i at mangle tid og nærvær med patienterne. Vi gør et rigtig godt stykke arbejde, giver omsorg og kærlighed, men føler os som ofre for en moderne heksejagt. Kvinder som oven i købet selv financierer deres uddannelse, og alt andet, da der intet tilskud er til noget som helst inden for den alternative verden.

Vi finder det vanskeligt at forstå, at der i et demokrati som det danske, er ganske få mennesker, som får mulighed for at bestemme over et område, som vedrører så stor en del af den danske befolkning. Danmark er normalt et fremsynet land, men lige på dette punkt hersker en forstokkethed og konservatisme som er overraskende.

Kommentaren er udtryk for Mettes Sahlholdts egen holdning, som hun bl.a. har skrevet til medier i et forsøg på at få dem til at tage historien op. Vi har fået lov at bruge Mettes egne ord her på siden.

Om forfatteren